Professional renovation of STONE counterTOPS and floors

 

Natural stone is a great choice for worktops, window sills and stairs in homes and offices. However, stone surfaces in hight traffic areas, such as marble floors in business centres or granite stairs in offices, gradually lose their perfect appearance. Actively worn stone floors and countertops get stained and lose their glossy look. Light-coloured stone often changes colour in high traffic areas. What to do?

 

CALL STONE CARE PROFESSIONALS

Jums padėti gali akmens atnaujinimo profesionalai. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje įsikūrę specialistai pagelbės visoje Lietuvoje. Dažniausiai profesionaliai atnaujinami marmuro ir granito paviršiai, nes jų namuose ir verslo įstaigose pasitaiko daugiausia. Taip pat galima atnaujinti ir travertiną, kvarcitą, oniksą bei kitus rečiau interjeruose naudojamus natūralius akmenis. Čia išvardinti keturi akmens atnaujinimo būdai. Pasikonsultavę su specialistais sužinosite, kokių žingsnių verta imtis.

 

Prieš kviesdami profesionalų pagalbą tikriausiai norėsite sužinoti, kaip vyksta akmens atnaujinimo darbai ir kas konkrečiai nutiks jūsų patalpose esantiems paviršiams. Šlifuojant akmenį specialia įranga pašalinami subraižymai ir neišplaunamos dėmės, poliruojant akmeniui grąžinamas ankstesnis blizgesys. Kristalizuojant akmens paviršių jis sutvirtinamas, išryškėja spalvos. Impregnuoti akmens stalviršiai ir grindys tampa atsparūs cheminių priemonių ir vandens poveikiui. Žemiau visi akmens atnaujinimo darbai aprašyti detaliau. 

 

Stone renovation  Stone renovation professionals  can help you. They are based in Vilnius, Kaunas and Klaipėda, and cover all regions in Lithuania. Marble and granite surfaces are the most commonly professionally refurbished, as they are the most common in homes and businesses. Travertine, quartzite, onyx and other natural stones less commonly used in interiors can also be renovated. Here are four ways of refurbishing stone. Consult the experts to find out which steps to take.


Before you call in the professionals, you'll probably want to find out how stone renovation works and what will happen to your indoor surfaces in particular. Sanding the stone with special equipment removes scratches and indelible stains, while polishing brings the stone back to its former shine. Crystallisation strengthens the stone surface and brings out the colours. Impregnated stone worktops and floors become resistant to chemicals and water. All stone renovation works are described in more detail below.

 

DEEP CLEANING OF STONE

Nepoliruoti marmuro ar granito paviršiai laikui bėgant laikui prikaupia purvo, kuris įsigeria į gilesnius akmens sluoksnius. Įsigėrusio purvo iš akmens neįmanoma pašalinti plaunant grindis ar stalviršį įprastu būdu. Atnaujinti tokį paviršių galima tik giluminio valymo metodu. Jis atliekamas rotacinėmis plovimo-šveitimo mašinomis, naudojant aukšto slėgio vandens srovę ir giluminio valymo priemones.

 

Atlikus akmens giluminį valymą, švarų granito ar marmuro paviršių galima poliruoti, kristalizuoti, impregnuoti. Toliau aprašyti akmens atnaujinimo žingsniai suteikia paviršiams įvairiapusę apsaugą. Derinant šiuos žingsnius antram gyvenimui prikeliami akmeniniai stalviršiai, palangės, sienos, grindys, laiptai, terasos. 

 

Unpolished marble or granite surfaces accumulate dirt over time, which soaks into the deeper layers of the stone. The absorbed dirt cannot be removed from the stone by washing the floor or countertop in the normal way. Only a deep cleaning method can be used to renew the surface. This is done with rotary scrubbing machines using a high-pressure water jet and deep cleaning agents.

After deep cleaning, a clean granite or marble surface can be polished, crystallised or impregnated. The following steps for stone renovation provide a multifaceted protection for surfaces. By combining these steps, stone worktops, window sills, walls, floors, stairs and terraces are given a second life.

 

GRINDING AND POLISHING OF STONE

Šlifavimo ir poliravimo dažniausiai imamasi, kai akmeniniai stalviršiai, grindys bei laiptai nusitrina ir subraižo. O jei atsiranda ir neišvalomų dėmių, tai jau rimtas ženklas, kad reikia kviesti greitąją pagalbą. Derinant akmens giluminį valymą su šlifavimu ir poliravimu, praradusius išvaizdą akmeninius paviršius galima atnaujinti neatpažįstamai.

 

Šlifuodami akmeninius paviršius specialiais įrengimais, specialistai juos išlygins, pašalindami plonytį viršutinį sluoksnį. Kartu su tuo mikroskopiniu sluoksniu iš grindų bei stalviršių išnyks ir cheminėmis priemonėmis neišvalomos dėmės.

 

Poliruodami akmenines grindis ir laiptus meistrai sugrąžins jiems ankstesnį blizgesį. Paviršiai taip pat bus „užgeležinti". Tai reiškia - sutankės, taps atsparesni trinčiai, braižymui ir lengvai atstums purvą bei skysčius.

 

Poliravimas yra paprastesnis ir pigesnis būdas atnaujinti akmenį nei kristalizavimas, tačiau paviršiai neįgyja tokios apsaugos kaip juos kristalizuojant. Kai kuriais atvejais, akmens poliravimą galima derinti su kristalizavimu. 

 

Grinding and polishing is most often undertaken when stone worktops, floors and stairs are scuffed and scratched. And if there are also stains that can't be cleaned, that's a serious sign to call an ambulance. By combining stone deep cleaning with grinding and polishing, stone surfaces that have lost their appearance can be renewed beyond recognition.

By sanding stone surfaces with special equipment, specialists will smooth them, removing the thin top layer. Along with that microscopic layer, stains that cannot be cleaned by chemical means will disappear from floors and countertops.

By polishing stone floors and stairs, the technicians will bring them back to their former shine. Surfaces will also be "gelled". This means they will become denser, more resistant to abrasion and scratching, and easily repel dirt and liquids.

Polishing is a simpler and cheaper way to renew a stone than crystallising, but the surfaces do not get the same protection as when crystallised. In some cases, polishing can be combined with crystallisation.

CRYSTALLISATION OF STONE

Poliruotas marmuras ilgainiui praranda blizgesį, stalviršiuose ir grindyse atsiranda smulkių įbrėžimų bei dėmių. Šis akmuo ne tik lengvai braižosi, bet ir yra jautrus maiste bei valymo priemonėse esančioms rūgštims. Gera žinia ta, kad seno marmuro išvaizdą galima atšviežinti, o savybes - patobulinti jį kristalizuojant. 

 

Kristalizavimo metu marmurą veikia tam tikros cheminės medžiagos ir stipri trintis. Dėl šių veiksnių bei išsiskiriančios šilumos marmuras keičia savo cheminę sudėtį ir savybes. Jo paviršius sutankinams ir sutvirtinamas, todėl pasidaro atsparus išoriniam cheminiam ir mechaniniam poveikiui. Kristalizuotas marmuro paviršius - tai ne papildomas apsaugos sluoksnis, kurį būtų galima pašalinti stipriais valikliais. Kristalizuojant išlydytas viršutinis marmuro sluoksnis suformuoja tvirtesnį ir tankesnį paties akmens paviršių. 

 

Kristalizavimas suteikia marmuriniams paviršiams tvirtumo ir blizgesio, sumažina slydimą. Sutvirtėjęs viršutinis sluoksnis apsaugo stalviršius ir grindis nuo įbrėžimų, palengvina valymą ir priežiūrą. Kristalizuotų paviršių nebereikia saugoti nuo trinties, jie atstumia skysčius. Kadangi skysčiams sunkiau įsiskverbti į kristalizuotus paviršius, stalviršiuose atsiranda mažiau dėmių. Kristalizuotas grindis taip pat lengviau prižiūrėti, nes purvas lengvai nusiplauna ir neįsiskverbia į gilesnius sluoksnius.

 

Kaip vyksta marmuro kristalizavimas? Proceso metu švariai nuvalytas akmens paviršius apdirbamas specialia rotacine mašina, naudojant skystas arba miltelių pavidalo chemines priemones. Specialūs padai, veikiami mašinos svorio ir trinties jėgos, sukuria šilumą. Dėl išskiriamos šilumos ir akmens paviršiaus sąlyčio su cheminėmis medžiagomis vyksta kristalizavimo reakcija. Viršutinis marmuro sluoksnis išsilydo, sutankėja, tampa kietesnis ir blizgesnis. Dėl savo cheminės sudėties skirtumų ne visos marmuro rūšys kristalizuojasi. Norint gauti maksimalų kristalizavimo rezultatą, reikia tinkamai derinti skirtingas kristalizavimo priemones ir metodus su skirtingomis marmuro rūšimis. 

 

Šis akmens atnaujinimo būdas tinka ne tik marmurui - praradę blizgesį granitiniai bei kiti akmens paviršiai taip pat kristalizuojami. Tankus, sunkus, atsparus cheminiams teršalams ir šalčiui granitas puikiai tinka grindims, sienoms, židiniams, palangėms, stalviršiams, laiptams ir kolonoms. Nors granito nebūtina papildomai apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų ir rūgščių, tai dar nereiškia, kad jo nereikia prižiūrėti. Naujausios technologijos leidžia atlikti ir granito kristalizavimą, bet dėl didesnio granito kietumo šis procesas sudėtingesnis. Kadangi akmens kristalizavimui atlikti reikia specialių žinių, priemonių, įrangos ir įgūdžių, šį darbą atlieka tik specialistai. 

 

Polished marble loses its shine over time, with small scratches and stains appearing on worktops and floors. As well as scratching easily, this stone is also sensitive to acids in food and cleaning products. The good news is that old marble can be refreshed in appearance and improved in properties by crystallisation.

During the crystallisation process, marble is exposed to certain chemicals and strong friction. These factors and the heat generated cause marble to change its chemical composition and properties. Its surface is compacted and strengthened, making it resistant to external chemical and mechanical influences. The crystallised surface of marble is not an additional layer of protection that can be removed with strong cleaning agents. The crystallised marble's fused top layer forms a stronger and denser surface for the stone itself.

Crystallisation gives marble surfaces a hardness and gloss and reduces slipping. The hardened top layer protects worktops and floors from scratches and facilitates cleaning and maintenance. Crystallised surfaces no longer need to be protected from abrasion and repel liquids. As liquids have a harder time penetrating crystallised surfaces, fewer stains appear on worktops. Crystallised floors are also easier to maintain as dirt is easily washed off and does not penetrate deeper layers.

How is marble crystallised? During the process, the cleanly cleaned stone surface is treated with a special rotary machine using liquid or powdered chemicals. Special pads generate heat under the weight and friction of the machine. The heat generated and the contact of the stone surface with the chemicals lead to a crystallisation reaction. The top layer of the marble melts, becomes denser, harder and glossier. Due to differences in their chemical composition, not all marbles crystallise. In order to obtain the maximum crystallisation result, it is necessary to combine different crystallisation tools and techniques with different marble types in a suitable way.

This method of stone renewal is not only suitable for marble - granite and other stone surfaces that have lost their lustre are also crystallised. Dense, heavy, resistant to chemical pollutants and frost, granite is ideal for floors, walls, fireplaces, window sills, countertops, stairs and columns. Although granite does not need additional protection against mechanical damage and acids, this does not mean that it does not need to be maintained. Recent technologies also allow granite to be crystallised, but the higher hardness of granite makes this process more difficult. As crystallisation of stone requires special knowledge, tools, equipment and skills, it should only be carried out by specialists.

 

STONE IMPREGNATION

Marmuro, granito, travertino bei kitus natūralaus akmens stalviršius, grindis ar laiptus reikia periodiškai impregnuoti. Tai reiškia, prisotinti juos tam tikro skysčio, kuris įsigeria į akmenį, pripildo akmens poras ir jose pasilieka. Užsandarintos akmens poros tampa nebeimlios kitiems skysčiams ir purvui, nes jose jau "uždarytas" impregnantas. Impregnuojami tik išvalyti ir sausi akmens paviršiai.

 

Skirtingo efekto impregnantai apsaugo akmens stalviršius, grindis ir laiptus nuo skysčių pėdsakų bei cheminių ir riebalinių dėmių. Akmens paviršius galima impregnuoti bespalvėmis priemonėmis, nekeičiančiomis akmens paviršiaus išvaizdos arba suteikiančiomis šlapio efekto išvaizdą. Šlapio efekto impregnantai išryškina akmens raštą ir pasodrina spalvą. Impregnuotus paviršius lengviau prižiūrėti, jie atstumia skysčius ir purvą.

 

Marble, granite, travertine and other natural stone worktops, floors and stairs should be periodically impregnated. This means saturating them with a certain liquid that soaks into the stone, fills the pores and stays in the stone. Once sealed, the pores of the stone are no longer susceptible to other liquids and dirt, as the impregnant is already 'sealed' in them. Only clean and dry stone surfaces shall be impregnated.

Impregnants with different effects protect stone worktops, floors and stairs from traces of liquids and chemical and grease stains. Stone surfaces can be impregnated with colourless products that do not alter the appearance of the stone surface or give a wet effect appearance. Wet-effect impregnants bring out the stone's pattern and brighten the colour. Impregnated surfaces are easier to maintain and repel liquids and dirt.

 

 

Švaros specialistai akmens paviršių atnaujinimą atlieka jau ne vienerius metus. Įmonė dirba pažangiausia pasaulyje Klindex akmens šlifavimo ir poliravimo įranga, naudoja naujausias akmens atnaujinimo technologijas ir medžiagas. Darbai vykdomi be dulkių, o atnaujintais paviršiais galima naudotis iš karto. Patalpų nereikia uždaryti ilgesniam nei kelių valandų laikotarpiui. Daugiau informacijos apie akmens atnaujinimo darbus rasite įmonės internetiniame puslapyje. 

 

Cleanliness experts have been renovating stone surfaces for years. The company operates the world's most advanced Klindex stone grinding and polishing equipment and uses the latest stone refurbishment technologies and materials. The work is dust-free and the refurbished surfaces can be used immediately. There is no need to close the premises for more than a few hours. For more information on stone refurbishment work, please visit the company's website.

Švaros specialistų kontaktai:

Tel. nr.  +370 657 94363 

info@valymasvisiems.lt

Lithuania

 

Apie tai, kokios kasdienės priežiūros reikia natūralaus akmens paviršiams skaitykite Kaip prižiūrėti natūralaus akmens stalviršius ir baldus.

For information on the daily care required for natural stone surfaces, see How to care for natural stone worktops and furniture.


Meganite solid surface logo
Gforma lietas akmuo logo
Arsenalas logo
Avant logo
Staron logo
Informacija šioje svetainėje skirta asmeniniam klientų naudojimui. Čia pateiktus aprašymus, straipsnius ir nuotraukas draudžiama naudoti ar platinti kitose svetainėse, žiniasklaidos priemonėse, skelbimuose ar kitur komerciniais ir nekomerciniais tikslais be Balticstone raštiško sutikimo. 

Balticstone +370 609 98011

info@balticstone.lt